Blog

PR, PR, en nog eens PR.

Vanwege de Toorn van Thunaer heeft de schaapskudde Benneveld veel in de belangstelling en de diverse kranten e.d. gestaan. Een verslag van ons optreden bij de Toorn van Thunaer komt ook nog in het clubblad, […]

Schapen verweiden en picknicken.

Vandaag, zondag 22 september 2019, verzamelden we ons rond 11.00 uur bij het huis van Marco en Wibbina. De stokken gepakt, onze plekken ingenomen en toen ging het hek open. Tot onze verrassing kwamen de […]

De grote verhuizing.

Zaterdag 14 september j.l. was het tijd voor de grote verhuizing. Op 3 oudere dames na, te weten Dip, Sabine en Zwaantje, liepen alle ooien en Rik bij huis. Terwijl Wibbina de herders Justin en […]

Rammen keuren op zondag 25 augustus 2019

Nadat de ooi enters eerder dit jaar gekeurd zijn, was het nu de beurt aan de rammen. Op de lijst stonden Woest, Levi, Bram-Appa, Anjo en Cor. Keurmeester was Titia Geertman. De keuring zou om […]