Over ons

De Schaapskudde Benneveld is een stichting.

Bestuur

 • Marco Borkes (voorzitter)
 • Wibbina van Ginkel (secretaris-penningmeester)
 • Ralf Groeneveld (bestuurslid)

De mensen

Wibbina van Ginkel is fervent liefhebster van het vilten en deelt via de workshops van de 'Wolwerkplaats Benneveld' haar passie met belangstellenden.

Marco Borkes heeft onder meer een opleiding aan de slagersvakschool doorlopen en is nu werkzaam bij een voedingsmiddelenleverancier en maaltijdspecialist voor zorginstellingen in heel Nederland. Hij is keurmeester van het stamboek.

Ralf Groeneveld is altijd al een liefhebber geweest van de natuur en is na het meedoen aan de cursus schapen scheren blijven hangen als vrijwilliger bij onze stichting.

Doelstellingen

 • Instandhouding van het Drents Heideschaap.
 • Behoud van cultuur-historisch erfgoed en verlevendiging van het het landschap.
 • Natuurlijk beheer van terreinen.
 • Leveren van wol.
 • Voorzien in een lokale voedselketen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Werkwijze

 • De kudde is als actief stamboekfokker aangesloten bij de Nederlandse Fokkersvereniging het Drentse Heideschaap (NFDH)
 • Kleinschalige begrazing van terreinen in en om de dorpen van de oude gemeente Zweeloo.
 • Locale afzet van vlees aan particulieren en horeca.
 • De wol wordt verkocht aan de Wolwerkplaats Benneveld.
 • Voorlichting en educatie: lammetjesdag, schaapscheerdersfeest, website, informatieborden, rondleidingen, presentaties en publicaties in de plaatselijke media.

Missie

Wij tonen het bestaansrecht van het Drents Heideschaap aan door de vele aspecten van dit ras te laten zien: de mooie schapen zelf, de schapen als terreinbeheerder, de toepassingen van de wol en de kwaliteiten van het vlees.

Wij willen bereiken dat de mensen uit de omgeving de kudde waarderen en zich nauw betrokken voelen bij de schaapskudde zodat zij de schaapskudde beschouwen als een gezamenlijk project. De schaapskudde draagt bij aan de saamhorigheid.

In een tijd waarin vele landbouwhuisdieren zoals varkens, kippen en koeien zich terugtrekken achter gesloten deuren willen wij onze dieren juist zichtbaar houden. Op vele plaatsen kan men groepen van de schaapskudde tegenkomen: in de wisselende begrazingsterreinen, tijdens het verplaatsen en tijdens manifestaties zoals de lammetjesdag en het scheren. De schaapskudde wil, net als de molen en de smederij, als levend cultureel erfgoed in een eigentijdse vorm een wezenlijk onderdeel van de oude gemeente Zweeloo worden.

Er is ook een indirect commercieel belang voor het toerisme.

Financiën

De verzorging van de schapen en het organiseren van de evenementen is onbetaald vrijwilligerswerk. Voor het voer, de dierenarts, oormerken, heffingen en contributies en de aanschaf en onderhoud van hekwerken is geld nodig.

De voornaamste financieringsbronnen zijn:

 • verkoop van levende dieren, wol en vlees
 • donaties en sponsoring