Blog van oktober 2021.

Zoals beloofd een blog per maand om de winter door te komen. Mijn excuses voor de evt. niet chronologisch volgorde.

Op 1 oktober 2021 was Jasper in Dalerveen ter controle van de koeien. Hij trof wat verdwaalde haantjes aan bij het gebied. Geen huis in de buurt, dus waarschijnlijk gedumpt. De dierenambulance werd gebeld en de dieren zijn veilig gevangen.

Op 5 oktober 2021 in Dalerveen kreeg Hereford koe Barones haar kalfje na er lang op gewacht te hebben.

Barones en haar kalfje

Op 26 + 27 oktober 2021 is er door Staatsbosbeheer gemaaid in Katshaarschans en het Dalerveense veen.

Dalerveen

Inmiddels zijn in Dalerveen ook de koeien per eigenaar verzameld zodat ze vanaf 31 oktober allemaal opgehaald kunnen worden en de schapen weer het terrein voor zichzelf hebben.

dekoeien limousine

In Katshaarschans gaat het prima met de dames. Door Staatsbosbeheer is er op meerdere plaatsen  en op de schans gesnoeid en het ziet er heel goed uit.

Katshaarschans

In de Palms is er 3x per week controle en wat je vind wisselt heel erg. Dan een groepje van 6 of 4 of 3 of ze allemaal. Ze doen het goed in de Palms.

Palms

In de Palms bleek op 28 oktober dat Woest moeite met lopen had. De 29e hebben we hem opgehaald en nu ligt hij in Benneveld in de stal en laat zich lekker verwennen.

Woest

In alle natuurgebieden wordt er 3x per week gecontroleerd en soms zelfs vaker. Zo  kunnen we de zorg voor alle dieren goed in de gaten houden en er op toe zien dat alles goed met ze gaat.

De foto’s zijn gemaakt door de diverse herders.