Rammen, afspenen en wandelingen.

We hebben weer het nodige te melden. Op de blog was het even stil, maar achter de schermen werd er flink wat werk verzet. Wat, vraag je  je af? Wel, hieronder volgt alvast een klein overzicht.

Het wordt  tijd om de lammeren te oormerken en af te spenen. Maar, omdat de ramlammeren naar de Palms gaan, moest de oude groep plaatsmaken voor de nieuwe groep en aldus gebeurde dat. Met pijn in het hart zagen we Anjo, Bram, Michiel, Geert, Noud, Floris, Dean, Rakker, Sander en George vertrekken. We hebben van ze genoten. Woest ging mee naar Benneveld en heeft een mooi weitje voor hem alleen. Zodra de ramlammeren naar de Palms gaan, gaat Woest ook weer mee. Net als Herman, Gael en Jos. We laten ze eerst even met rust en dan pakken we de training van de ramlammeren weer op.

Het afspenen en oormerken staat op de agenda voor 4 september 2021. Het verslag volgt in de volgende blog. Dan wordt ook bekend wie de lammetjeswedstrijd gewonnen heeft. De voorbereidingen zijn in volle gang (lijsten maken, oornummers uitzoeken en klaarleggen, trailer regelen, herders/vrijwilligers vragen, etc.).

Achter de schermen hebben we hard gewerkt aan het organiseren van wandelingen voor de adoptanten. We hebben 4 data vastgezet te weten: 18 en 26 september voor de adoptanten met een adoptieschaap in het Dalerveense Veen, 19 september voor de adoptanten met een schaap in Katshaarschans en 25 september voor de adoptanten met een schaap in Benneveld en de Palms. Voor de adoptanten een kans om hun schaap in het echt te zien, foto’s te maken en een soort van kennismaken met hun schaap. Alle adoptanten hebben een mail hierover ontvangen. Mochten deze wandelingen goed in de smaak vallen, dan organiseren we wellicht ook nog wandelingen voor geïnteresseerden.

Als laatste: Wibbina, Ria en Monique hebben een interview gehad over onze meerdere bloedlijnen met 5 generaties. We weten nog niet wanneer het gepubliceerd wordt, maar we houden jullie op de hoogte.