Toorn van Thunaer

Schaapskudde Benneveld krijgt BS-ers

BS-ers zult u denken. Wat zijn dat? Wel, dat zijn Bekende Schapen. De schaapskudde Benneveld gaat, met de kudde, meespelen bij het openlucht muziekspektakel TOORN VAN THUNAER in september van dit jaar.

Het stuk is geschreven door Harm Dijkstra en de muziek is van Jan Kruimink. Het is een mix van zang, theater en het is gebaseerd op een historisch verhaal. Het begint in 2019 en gaat terug tot 1419. Over het stuk zelf is er informatie beschikbaar op de site en de facebookpagina van de Toorn van Thunaer.

Toorn van ThunaerDat er veel komt kijken bij zo’n productie is duidelijk. Meerdere overleggen met alle deelnemers, de audities voor de zangers, denk aan ruiters, schaapskudde, landgeiten, orkest, etc. Elk onderdeel
wordt goed uitgewerkt en er wordt geprobeerd zo getrouw mogelijk te werken. Daarnaast moeten er decors worden gemaakt en denk aan kleding uit die tijd. Gelukkig heeft de organisatie gezorgd voor een commissie voor elk onderdeel.

Bij zangers, denk aan 100 tot 150 mensen. Zowel solisten als koor. En groot orkest moet ook worden samen gesteld. De benodigde dieren gezocht. Overleggen met Natuurmonumenten. De nodige pr moet ook worden geregeld. Sponsoren zoeken. Een mooie locatie gezocht (en gevonden).

Voor de kudde betekent dit dat er flink geoefend moet worden, ook omdat we in het donker moeten acteren. Voor zover mogelijk gaan alle ooien en lammeren mee. Dan moeten we een kudde van zo’n 70 a 80 schapen hebben. Dat we daarvoor ook voldoende herders mee moeten nemen zal duidelijk zijn. Een cursus schapen hoeden zal geen overbodige luxe zijn omdat we met diverse facetten van het theater te maken krijgen. Denk aan de duisternis en de lampen, de geluiden en het gezang van de acteurs en het koor, het orkest, de geuren van de paarden en de geiten en natuurlijk de mensen op de tribunes.

Al met al gaan we met de kudde een nieuwe uitdaging aan. Een spannende tijd tegemoet. Natuurlijk eerst de geboorte van de lammeren, lammetjesdag en het schaapscheren. Maar tussendoor zal er meer geoefend worden met wandelingen en de onderdelen van de uitvoering waar we mee te maken krijgen. We kijken er naar uit!!!

Schaapskudde Benneveld

Eén reactie

  1. Het gaat helemaal goed komen , met dit gebeuren !
    Met elkaar blijven oefenen , ik sluit me nu ook weer aan !!

Reageren is niet (meer) mogelijk.