Adopteer een Drents Heideschaap

Onze schapen zijn elke dag bezig natuurgebieden te onderhouden.

Als onze schapen niet zouden grazen in deze natuurgebieden, groeien deze bijzondere heidegebieden binnen de kortste keer vol met bos. Ook voor schraalgraslanden en veel andere natuursoorten is grazen beter dan maaien of plaggen. Daarom werken we samen met natuurorganisaties om deze bijzondere natuurgebieden te onderhouden. Schapen grazen veel selectiever dan een maaimachine, wat veel beter is voor de biodiversiteit. Ook brengen ze in hun vacht beestjes, sporen en zaden van het ene gebied naar het andere.

Met het in gang zetten van bovengenoemde processen zal er een toename van gunstige kiemingsomstandigheden optreden en komt er dus meer ruimte voor karakteristieke heideflora om zich te vestigen. Vlinders, bijen, sprinkhanen, vogels, reptielen en andere fauna die afhankelijk zijn van bepaalde soorten of structuren, vinden weer geschikte habitats om te foerageren en zich voort te planten.

  • Drents Heideschaap

De schaapskudde van Benneveld heeft om en nabij de 100 schapen, die het hele jaar rond kunnen leven in deze natuurgebieden. Deze optimale leefomgeving zorgt er ook voor dat dit unieke Drents Heideschaap al zijn ras eigenschappen behoud en zo bij draagt aan het in stand houden van dit bijzondere dier.

Wij stellen geïnteresseerden in de gelegenheid een Drents Heideschaap te adopteren om zo een bijdrage te leveren aan de natuur en om zo de kudde en dit unieke ras in stand te houden.

Wij bieden u de unieke mogelijkheid om Drents Heideschaap voor slechts €25,00 financieel te adopteren. Hiermee kunnen we een Drent Heideschaap het jaar rond verzorgen. U krijgt een certificaat met de door u gekozen naam en een foto van het schaap.

Wanneer u een Drents Heideschaap adopteert komt u automatisch in het adressenbestand van onze schaapskudde. We zenden u aan het eind van het jaar een bericht. U heeft dan de keuze om de adoptie met een jaar te verlengen.

Wilt u een Drents Heideschaap adopteren? Vul het onderstaande formulier in en wij zullen dan contact met u opnemen.

    Naam (verplicht)

    E-mail (verplicht)

    Telefoonnummer (verplicht)