Even voorstellen: Maartje

Met heel veel trots en genoegen willen we u voorstellen aan Maartje. Vanavond,  Goede Vrijdag,  2 april 2021 rond 20.20 uur heeft Manoa een prachtig ooilam ter wereld gebracht. Traditiegetrouw krijgt het eerste lam een naam van Marco, Wibbina en Amy. Dit is Maartje geworden. Het is een prachtig ooilam. Papa Geert heeft goed zijn best gedaan. Tot nu toe lijkt ze roodbont te zijn. Echt een beauty.

Tja, zoiets moois levert natuurlijk de nodige foto’s die door Marco en Wibbina zijn gemaakt.

Manoa heeft in 2019 haar eerste lam gekregen. Noortje en haar vader is rode Sven.

Na deze super start, is Oranja de volgende ooi om te lammeren. We wachten in spanning af. Zou ze misschien 1 of 2 Paaslammetjes krijgen??? We wachten het af.

Even het volgende:

We vinden het fijn als men een lam wil adopteren!  Maar dit kunnen we, i.v.m. de natuurbegrazing,  pas definitief bepalen na het afspenen. (leeftijd rond de 4 maanden)  We bepalen dan of het lam blijft (adoptie dus mogelijk) of naar een andere kudde gaat om daar mee te helpen om een nieuwe kudde Drentse Heideschapen op te bouwen en daar ook ingezet te gaan worden voor natuurbegrazing.

De huidige donateur van een ooi heeft natuurlijk altijd als eerste de mogelijkheid om, als het bij de kudde blijft, het (de) lam(meren) te adopteren. We houden u op de hoogte.