Winter bij schaapskudde Benneveld.

We mochten de afgelopen week genieten van een week echte winter. Dat dit weer ook de nodige aanpassingen van de herders vergt m.b.t. de schapen zal duidelijk zijn.

Bij de stal in Benneveld lopen de oude dames en Oranje en Manoa. Zij kunnen de stal inlopen als ze dat willen, maar krabben ook naar gras buiten. Natuurlijk krijgen ze hun natje en droogje in de stal, maar een sprietje gras gaat er nog wel in.

In de Palms lopen de rammen en zij kunnen schuilen tussen de jeneverbesstruiken en de bomen. De sneeuw kwam tot hun buik en soms nog wel wat hoger. De 1e zondag hebben we ze met rust gelaten in dat barre winterweer zodat ze geen onnodige energie zouden verspillen en deze konden gebruiken om warm te blijven. Op maandag brachten Justin, Marco en Wibbina hooi en de ruif en water op de slee naar de vangkooi. Ook kwam er biks in de ton. De waterbak werd dagelijks door de diverse herders ijsvrij gemaakt. Dat was best nog wel een flinke klus. Wibbina en Marco verzorgden het hooi. Daar werd lekker aan geknabbeld. Voor de extra energie kregen ze ook wat biks. Dat ging er ook wel in. En een paar keer zoals gewoonlijk hun stukjes oud droog brood. Er wordt goed voor ze gezorgd.

Tekst gaat verder onder de foto’s.

In Dalerveen namen m.n. Anne-Lynn, Jasper, Wibbina en Marco de zorg op zich. Het Dalerveense Veen ligt aan een achteraf gelegen weg en was moeilijk begaanbaar. De ooien en hamel kregen ook lekker hooi en af en toe wat extra lekkers. De drachtige dames konden dat zeker waarderen en de andere dames en hamel ook. Het eerste gedeelte van het Dalerveense Veen is een groot open gebied, daar kan het erg koud zijn en door de natte periode vooraf, was het vlak voor het hek een schaatsbaan. Alle respect voor de dames en heren die de dieren daar verzorgden.

Tekst gaat verder onder de foto’s.

De foto’s zijn van diverse herders.

Naast al dit winterse geweld is er nog iets leuks voor de adoptanten georganiseerd. Alle adoptanten hebben een mail gekregen met daarin opgenomen een wedstrijd. We wilden toch wat leuks doen, omdat alle wandelingen gecanceld moesten worden. De adoptanten mogen voorspellen hoeveel lammeren er worden geboren en hoeveel daarvan ooitjes zijn en hoeveel daarvan rammetjes zijn. De eerste voorspellingen zijn al binnen gekomen. Ze hebben tot en met 31 maart de tijd. We zijn heel benieuwd wie er het dichtste bij zit. De winnaar/winnares maken we natuurlijk ook hier bekend, maar het wordt wel wachten tot het laatste lammetje geboren is. De eerste lammetjes van Oranja en Manoa worden half maart verwacht en de andere dames kunnen vanaf half april hun lammetjes krijgen. Het zijn in totaal 27 ooien die gedekt zijn. Spannend dus. We houden je op de hoogte.