Het jaaroverzicht 2020 in vogelvlucht.

Natuurlijk moet er ook dit jaar een jaaroverzicht komen. Door corona wordt het een wat korter verslag.

Zoals elk jaar hebben we aan het begin van het jaar een nieuwjaarsbijeenkomst om het voorgaande jaar door te spreken en afspraken voor het nieuwe jaar te maken. Ook bekijken we de mogelijkheden tot activiteiten. Altijd gezellig en informatief.

Het jaar begon minder leuk. Op 15  januari overleed helaas onze oudste ooi Dip. Haar spijsverteringsstelsel werkte niet meer. Ondanks de super goede verzorging is er dan helaas niets meer aan te doen en werd ze ingeslapen. Dip was speciaal en had zelfs een eigen fan. Ze mocht 14 jaar worden.

Het adoptieprogramma. Nu we geen lammeren krijgen dit jaar vanwege hun eerste jaar in het natuurgebied het Dalerveense Veen, kunnen ook de oudere ooien geadopteerd worden en al direct werden Zoë, Sandy en Els geadopteerd.  Alle adoptanten ontvingen rond februari een mail met de vraag of ze nog een jaar langer willen adopteren. De meeste schapen bleven geadopteerd door hun adoptant, slechts een enkel schaap kwam vrij. Niet veel later werden Sterre en Frida door een nieuwe adoptant geadopteerd.

Na deze 2 dames werden Clark, Derry, Kaatje, Jansje, Amy, Anna, Marieke, April, Arya en Amina geadopteerd. We zijn hier heel blij  mee. In maart volgde Meera ook het gezelschap geadopteerde schapen, net als Ilse. Emalia volgde niet veel later.

In maart deed corona haar intrede in Nederland en moesten er ook voor de schaapskudde maatregelen worden getroffen. Roosters werden waar nodig aangepast, activiteiten bekeken of ze wel of niet door konden gaan, etc.

Door de maatregelen rondom corona is de uitnodiging aan de adoptanten om bij het schaapscheren aanwezig te zijn komen te vervallen en bezonnen we ons op een alternatief. Dat werd later in het jaar bekend gemaakt.

Op 16 mei werden de rammen geschoren in de Palms. Tja, hoe doe je dat met de op dat moment geldende maatregelen. Omdat het onder dierverzorging valt, is er met wat passen en meten een kleine groep herders samengesteld die de klus klaarden.

Zaterdag 31 mei was de eerste scheerdag in het Dalerveense Veen.  Er werden zo’n 10 schapen geschoren. Hierna hebben we nog 2 avonden en een middag en avond geschoren en waren de schapen allemaal geschoren. Hoe gaat dat scheren bij onze kudde? Wel, eerst de schapen in de vangkooi. Dan de zeiltjes neerleggen en vastmaken en alles klaarleggen (scheerapparaat, hoefmesje of tang, etc). Vervolgens schaap pakken, nummer doorgeven aan degene die de administratie doet en de naamkaartjes klaar maakt, pasfoto’s worden gemaakt door herder Ria,  dan scheren door Marco of Justin, die ook de hoeven  bekappen, daarna schaap terugzetten met behulp van een herder die het hek onder beheer heeft, intussen wordt de vacht netjes opgerold en in een zak gedaan waar hun naamkaartje al aan hangt. En dit dus bij alle schapen. Ook weer met  minimale bezetting.  Herder Ria heeft hier hele leuke filmpjes van gemaakt. Die staan op de site van de schaapskudde. Door de administratie kwamen we er achter dat er 3 schapen vermist waren in het natuurgebied. En wel Moira, Willy en Nasja. Dit kan gebeuren in een natuurgebied.

Op 6 juni heeft Marco met 4 belangstellenden een excursie gemaakt door de Palms en het Dalerveense Veen. Marco vertelde over de gebieden en liet één en ander zien met behulp van schaap Marieke. De volgende dag werden er nog een paar dames geadopteerd en wel Juul, Aaltje, Alison, Tresia, Clara en Mare.

Op 13 juni zijn de schapen die bij huis lopen, de oudjes, geschoren. Nu zijn alle dames uit hun winterjas geholpen.

Op 20 juni was het weer tijd voor de keuring van de enters/jaarlingen en een paar rammen. We begonnen bij de rammen in de Palms en de meeste rammen zijn goedgekeurd. Super resultaat. Daarna door naar de enter ooien. Ook zij werden allemaal goedgekeurd.

In de tussentijd zijn er nog een paar dames geadopteerd en wel Marieke, Lieva en Jill. Eva sloot zich hierbij aan. Een weekje later zijn Amy en Jobke geadopteerd. Inmiddels zijn er 62 schapen geadopteerd. Een record voor onze kudde.

Helaas hebben we op 6 augustus onze mooie en lieve ram Tucker in moeten laten slapen. Zijn spijsverteringsstelsel lag stil en dan is het helaas einde verhaal. Hij was een ontzettend leuke ram en had zo zijn eigen fans. Eén van die fans wandelde geregeld door de Palms en als ze hem trof hadden ze hele gesprekken en na een kriebel op zijn kop vervolgden ze daarna elk hun weg.

November is de maand van het dekken. Michiel ging op dektournee, Duncan kreeg zijn eigen kudde en vertrok, Sander ging ook op dektournee en Geert kwam vanuit Zeeland onze kudde versterken.  Voor Geert moest een dekgroep geselecteerd worden. Dat gebeurde op zaterdag 14 november. In het Dalerveense Veen werden de schapen in een vangkooi gezet. Daarna bekapt en ja of nee geselecteerd voor de dekgroep. Dat bekappen gebeurde door herder Neils van de schaapskudde Orvelte, Anne-Lynn, Justin en Marco. 2 herders bewaakten de hekken en dan moest alles nog via de administratie. Weer met een beperkte bezetting toch de klus klaren. Schaap Roelien ging toen mee terug naar Benneveld, zij is de oudste in het Dalerveense Veen en heeft wat extra aandacht nodig. Een week later kwam ram Geert bij de dekgroep. Hij had het er maar druk mee. Ook bezit hij blijkbaar een enorme aantrekkingskracht, want 1 ooi uit de ander weide was zo van hem gecharmeerd dat ze blijkbaar onder een stukje draad, van de overigens zeer stevige omheining, door was gekropen om ook bij hem te kunnen komen. Ze zeggen niet voor niets, liefde overwint alles. Het draad is meteen weer hersteld zodat Geert het niet nog drukker gaat krijgen.

Als alternatief voor het niet aanwezig kunnen zijn bij het scheren staan er 3 wandelingen op het programma voor de adoptanten, en wel 2 in januari 2021 en 1 in februari 2021. Helaas moest door corona de wandeling op 16 januari alsnog weer afgezegd worden. We zullen hier een nieuwe datum voor prikken.  We hopen dat de wandelingen op 30 januari in de Palms en bij huis zowel als de wandeling op 21 februari a.s. in het Dalerveense Veen wel kunnen doorgaan.

Mooi nieuws is dat in de afgelopen maand zowel Gerda als Feanne ook zijn geadopteerd. 64 geadopteerde schapen en nog slechts 7 dames vrij. Voor mensen die een lammetje willen adopteren, want ja, we hebben nu een dekgroep, zal dat toch nog even op zich laten wachten. Dit is het eerste jaar dat de dames  in het natuurgebied gaan aflammeren en we willen eerst kijken hoe dit gaat. Op z’n vroegst zal dit in het najaar mogelijk zijn, wellicht pas eind van het jaar. Het is voor ons heel spannend allemaal. Vanaf midden april hopen we de eerste lammetjes te mogen begroeten en kunnen we kijken hoe ze zich stand houden en ontwikkelen in een natuurgebied.

Voor 2021 hopen we dat de knipcursus weer door kan en mag gaan, net als het scheren met meer herders en evt. de adoptanten. De keuring zal dit jaar alleen gelden voor een paar rammen.

Misschien is het leuk om nog even de blogs er op na te lezen daar staat alles wat uitgebreider in.

Nu aan het einde van dit jaarverslag, rest mij nog iedereen fijne feestdagen toe te wensen en een heel goed uiteinde en op naar een beter en gezonder 2021.