De grote verhuizing in etappes.

Zondag 3 november j.l. was het zover. De omheining van 1 stuk van het Dalerveense Veen was helemaal klaar. Dus was het tijd om het grootste deel van de dames te verhuizen naar het Dalerveense Veen. Thuis blijft een kleine groep, bestaande uit lammeren en oude dames. Dit is de wandelgroep.

We begonnen op tijd, omdat we eerst alle ooilammeren op de foto wilden zetten voor op de blog. Dan kunnen de adoptanten hun adoptielam vergelijken met de foto waarop ze hun keuze voor hun adoptielam hebben gemaakt. Denk dat de dames er nu heel anders uitzien. Het zijn allemaal mooie en pittige dames. Ze zijn niet voor een kleintje vervaard en laten dat ook zien.

Na het fotograferen en ondertussen ook uitzoeken welke (oudere en jonge) dames mee kunnen naar Dalerveense Veen, arriveerden Jasper en Anne-Lynn met de trailer. De met rood gemerkte dames werden naar de trailer gebracht. Hierbij kwam dat pittige en sterke duidelijk naar voren. (Lees spierpijn voor sommige herders)

Nadat alle dames die gingen verhuizen in de trailer stonden, gingen we op pad. Marco en Wibbina met een auto vol hekken. Jacinta met Jansje, Ria en Monique er achter aan.  Bij het Dalerveen werd eerst nog even de administratie gedaan zodat we zeker wisten dat de juiste dames aan het verhuizen zijn. Daarna mochten ze de weide in. Sommige dames werden letterlijk op handen gedragen (zie foto’s). Achterin liepen nog 4  prachtige Herefords, incl. de mooie stier, van Jasper. Ria bleef achter bij de weide om toezicht te houden of het goed ging tussen koeien en schapen. De rest spoedde zich naar de Katshaarschans om de rest van de kudde op te halen.

Bij de Katshaarschans werden eerst de hekken neergezet om er een vangkooi van te maken. Al snel liepen de schapen in de vangkooi, nadat Wibbina ze lokte met wat brokjes. Allereerst  moesten er stukken braamstruik uit sommige vachten gehaald worden zodat de dieren daar geen last meer van hadden en zich weer vrijer konden  bewegen. Daarna ging de klep van de trailer open en konden er 20 schapen in. Ja, dat was gemakkelijk gezegd en gedacht, maar de schapen dachten er iets anders over en moesten ook nu weer gelokt worden. Eén schaap was zo handig om het hek open te krijgen en te ontsnappen. Snel het hek weer dicht zodat de rest gelukkig binnen bleef en aan het eind werd ze weer in de vangkooi gelokt. Na een paar minuten zaten de eerste 20 schapen er in en konden ze worden weggebracht naar het Dalerveense Veen. Jansje en Monique bleven op de Katshaarschans om toezicht op de andere schapen in de vangkooi te houden.

Na een poosje kwamen de anderen terug en konden de laatste schapen op de Katshaarschans in de trailer gedreven worden. De hekken weer opruimen en de waterbak leeggooien en meenemen in de auto. Bepakt en bezakt gingen we nu met de laatste groep naar de rest van de kudde. Dat deel van de kudde had inmiddels kennis gemaakt met de koeien. Ze bleven er vrij rustig onder. Een aantal had er al eerder gelopen en daardoor bleven ze ook rustiger. De tweede of beter gezegd, de derde groep werd in de weide gelaten en direct vonden de schapen elkaar weer om gezamenlijk naar achteren te lopen om de weide te verkennen. We hebben er alle vertrouwen in dat de schapen hier een super plekje hebben. Een rooster voor de herders had Ria al gemaakt. Zo houden we gezamenlijk toezicht op de kudde.

Oh ja, de adoptanten die hun dier daar graag willen bekijken in het mooie natuurgebied, kunnen van de schaapskudde de coördinaten/het adres  krijgen zodat ze om het gebied heen kunnen lopen om te kijken naar hun adoptielam/schaap.

Hier onder de foto’s die herder Jansje heeft gemaakt: