De Toorn van Thunaer komt steeds dichterbij.

Zaterdag 10 augustus j.l. verzamelden herders Clara, Stieneke, Ria, Anja, Jansje, Wibbina en Monique zich bij het huis van Wibbina. In 2 auto’s ging het richting het speelterrein van de Toorn van Thunaer. De weide waar de schapen zullen verblijven tot en met het laatste optreden op zondag 8 september a.s. Er moest draad getrokken worden langs de Bokssloot en langs het bos.

Bij het terrein stond Gerrit Hegen al op ons te wachten. Niet veel  later waren we aan het werk. Rick, de schoonzoon van Gerrit kwam ook helpen en rond 12.00 uur was de klus geklaard. Jansje probeerde met de bosmaaier al het gras en onkruid bij de draad weg te halen, maar moest dit aan Gerrit overlaten, Stieneke boorde gaten voor de potjes in de dikke palen, Anja, Clara, Wibbina en Monique zorgen er voor dat de pinnetjes om het door Rick getrokken draad vastgetimmerd werden. Jansje reed de auto met de klossen draad langs de palen.

Tussentijds kwamen er ruiters en een paard en wagen om hun optreden te oefenen. Ria mocht mee op de bok om de route en scene’s voor te lezen aan Hendrik met Belgisch trekpaar Teun.  Zo was iedereen druk bezig. Koffie en thee werd ook verzorgd en wel door Ans Hegen. Goede verzorging, waarna we weer met goede moed verder konden.

Al met al een goede samenwerking die resulteerde in een goede en degelijk afgezette weide voor de schapen, onze BS’ers, de sterren. Daar hoort ook een VIP-behandeling bij.

Zondag 11 augustus j.l. verzamelden we ons rond 9.30 uur bij Wibbina en Marco. De schapen hadden er vrijdagavond al voor gezorgd dat ze bij huis kwamen te lopen. Hadden ze slim bedacht. De taken werden verdeeld, Rik kreeg zijn  bel om en daarna werd de wandeling naar het speelveld en de schapenweide ingezet met de zingende herder Geert voorop.  De schapen kenden deze weg nog niet en vonden het wel interessant. Langs het fietspad naar de grote weg en dan oversteken om over dat fietspad verder te gaan.

Bij het oversteken bleken Gerrit en Ans Hegen al op ons te wachten en fietsten ze met ons mee naar het terrein. Langs en in de berm stonden prachtige bloemen, lekker gras en kruiden. De schapen namen her en der een hapje. Al snel kwam de afslag naar het terrein in zicht en liepen we, onder het geluid van de “belhamelbel” naar de weide waar al mensen op ons stonden te wachten. Door de spelersweide, als oefening om de groep bij elkaar te houden, naar de schapenweide. Ook Harm Dijkstra kwam ons vergezellen en nam een herdersstaf over. Hij genoot er van om ook even herder te zijn. Rik werd van zijn bel ontdaan en nu kon er lekker gegraasd worden. Al snel had onze kudde veel bekijks. Maar, handtekeningen worden pas na de uitvoeringen gegeven. Een beetje sterallures mag toch wel.

Foto’s van de wandeling zijn van herder Ria.

Meer foto’s en filmpjes staan op de facebook pagina’s  en op de sites van de Toorn van Thunaer en schaapskudde Benneveld.

http://www.toornvanthunaer.nl

https://www.schaapskuddebenneveld.nl