En de laatste groep geadopteerde lammetjes.

Hierbij de derde en laatste groep adoptielammetjes en hun namen.

Met betrekking tot het ramlammetje hebben we een uitzondering gemaakt. Van hem hebben we geen foto van zijn koppie want hij stond niet op de adoptielijst, maar wel een foto die Wibbina gemaakt heeft in de stal. Samen met zijn moeder April.

Wat we mee willen geven, is dat achter sommige namen en keuzes een verhaal zit. Soms een droevig verhaal, soms juist een heel leuk verhaal. Maar bovenal hopen we dat iedereen veel plezier mag beleven aan de adoptie van deze lammetjes.

Over het hele jaar verdeeld zullen er diverse blogs met foto’s geplaatst worden. Van alle activiteiten en evenementen van de kudde.

Maar…… alle geadopteerde ooilammetjes van dit jaar hebben iets bijzonders. Ze worden BS’ers. Bekende schapen. Ze worden onderdeel van het groot muziekspektakel “De Toorn van Thunaer”, wat in de eerste week van september 5x opgevoerd wordt. De schapen en lammeren zijn gevraagd om hier deel van uit te maken en vervullen een mooie rol. Meer informatie over dit openlucht muziekspektakel vindt u op onze site en op de site van De Toorn van Thunaer. Er worden ook opnames gemaakt.

Met dat ik dit plaats, zijn er nog 2 aanvragen binnen gekomen. Deze zullen in een nieuwe blog voorgesteld worden.

Eén reactie

Reageren is niet (meer) mogelijk.